Didaktiske overvejelser

Globalisering, udviklingsproblemer… og en god historie
Udover at fortælle en god historie, så berører filmen ”Drømmenes hotel” en række emner som er højaktuelle. Det drejer sig om den menneskelige dimension af globalise-ringen, nemlig rejsen, i form af turisme og indvandring, og om udviklingsproblemerne i den fattige del af verden. Det særlige ved filmen er at den kommer meget tæt på den fjerne virkelighed. I kraft af et indgående kendskab til det afrikanske samfund og til Popenguine, er til lykkedes instruktøren Helle Toft Jensen at gøre filmens hovedpersoner både troværdige og værdige.

Teksten på webstedet, som til dels er forfattet af en sociolog fra Popenguine, bringer de detaljer og vurderinger, som gør det muligt for eleverne at forstå og forholde sig til udviklingsproblemerne. Hermed bliver filmen et modstykke til den stereotype fremstilling af afrikanerne og deres fattigdomsproblemer, som oftest præger medierne. BNP er uden tvivl lavt i Popenguine, men i filmen ser vi stolte, tænksomme og afslappede mennesker. Den slags har nemlig intet med BNP at gøre.

Faglige mål som tilgodeses jvf. bekendtgørelsen:
- viden om almene emner (bl.a. samfundsudvikling i ulande, erhvervsudvikling, udvandring, fattigdoms-   problemet, frankofone og interkulturelle forhold)
- sagprosa, Internet-tekster
- forskellige medier (film, lytteøvelser, forskellige typer Internet-informationer, billedanalyse)
- lytte- og læseforståelse, fremlæggelse/oplæg, debat, både mundtligt og skriftligt, Power Point-præsentation
- træning i samtalestrategier (formidle ukendt stof til andre)
- træning i forskellige arbejdsformer
- kreativ procesorienteret skriftlighed
- perspektivering til ”andre kultur- og samfundsforhold”
- indsigt i franske sociolekter

Filmen kan benyttes på flere måder
1. som et selvstændigt værk: referat, analyse og fortolkning, debat (Exercices variés)
2. som en del af et større tema, hvor andre tekster inddrages (Dynamiske emneforløb, Travaux thématiques)
3. i tværfaglige projektforløb med fagene naturgeografi, samfundsfag

På fransk og dansk
Da stort set alle tekster på web-stedet foreligger både på dansk og på fransk er de nemme at gå til, til gengæld kræver det en aktiv indsats fra elevernes side – at koncentrere sig om det franske.

Niveau i fransk
Værklæsningen: begyndersprog 2. år
Tema - og tværfagligt projekt: begyndersprog 3. år og fortsættersprog B og A-niveau

Undervisningsmaterialet (ca. 70 ns. + film og fotos):
- samlet oversigt over dette web-sted

Supplerende materiale
Se litteratur- og linkliste