De ældre

”Med hensyn til hotellet, så har Jeannot ikke knyttet nok kontakter,” siger Karim på et tidspunkt i filmen. ”Han har ikke drøftet sine planer med folk og fået deres tilslutning. Han har ikke konsulteret landsbyens ældre. Der er ikke den helt store forståelse for projektet endnu.”

De ældre, han taler om, er en gruppe af gamle mænd som kaldes Les notables, som holder til sammen med imamen ved Popenguines moske. Traditionen i Popenguine foreskriver, at man ikke tager større initiativer uden at rådføre sig med de ældre, og det er netop et af Jeannots problemer, at han ikke har forstået at nærme sig byens befolkning på den rigtige måde. Han har tværtimod bygget sit hotel i en periode, hvor de traditionelle magtstrukturer var svækkede, fordi landsbyens høvding ikke var særlig god til at forvalte sit ansvar.

Politisk er byen styret af et valgt råd (le conseil rural) og en borgmester (President de la communauté rurale), men der er også en traditionel høvding (chef du village), og selvom byrådet er administrativt ansvarligt løses mange spørgsmål stadig ”sous l’árbre á palabre”- i samtale under træet, af rådet af ældre. Som et led i regeringens decentraliseringsplan lægges Popenguine i løbet af et par år sammen med to omkringliggende landsbyer til en kommune.

Der er altså to parallelle magtstrukturer i Popenguine, det moderne parlamentariske, og det traditionelle, hvor de ældre mænd har fungeret som en slags byråd, der støtter op om den traditionelle høvding, og som stadig er helt centrale, hvis man vil have succes med nye initiativer i byen.