SE FILM:
Karim: Kultur som bolværk mod turisme
Karim: Griskhed og solidaritet
Karim: Europæerer indtager kysten

Karim

Karin er skolelærer i Popenguine. Han er 37 år og muslim. Han er skilt, men har giftet sig igen. Han har et barn fra første ægteskab og et med sin nye kone. De bor sammen med hans fire brødre og deres koner 100 meter fra hotellet.

Karim er vokset op i Popenguine. Hans far var militærmand og hård imod ham. Men hans farfar, lagde mærke til ham, respekterede ham, og blev guiden i hans liv. Han lærte Karim altid at fortælle sandheden, at have gode manerer, respekt for andre mennesker, og ikke at tro at penge vil gøre dig lykkelig. Som ung forlod Karim landsbyen nogle år for at studere og arbejde. Han er nu kommet tilbage som lærer på skolen.

Han nyder anselig respekt i byen, og er en opinionsleder blandt Popenguines unge intellektuelle, men har samtidig gode kontakter til den ældre generation.

Udvikleren
Karim er involveret i de fleste udviklingsprojekter i byen, der har lokal opbakning og er baserede på decentralisering og deltagerkontrol – f.eks. oprettelse af børnehave og lægeklinik, samarbejde med det lokale hospital om traditionel medicin og projekter, der arbejder med bevarelse af skoven.

Karim er optaget af cirklerne udenfor sin egen familie – af landsbyen, fællesskabet, landet, kontinentet. Han er en generøs mand, som hjælper dem, der har brug for det. Han siger sin mening og har sine argumenter i orden.

Det generer Karim, at hotellet og den udvikling, det medfører, er påført byen på grund af en enkelt mands drøm og penge, og at indbyggerne aldrig seriøst er blevet involveret i planerne. Konstruktionsarbejdet begyndte mens Popenguine var splittet og uden et respekteret traditionelt overhoved.

En af de første alvorlige effekter af turismens ankomst er at grundpriserne stiger. Karim har fundet ud af, at folk i den lokale landkommission har misbrugt deres magt i forbindelse med distribution og salg af grunde. Det er en seriøs konflikt i landsbyen, og Karim har taget initiativ til et møde med Præsident Wade for at informere ham om situationen i Popenguine.