Politik og økonomi

Trods et mylder af politiske partier - omkring 65 - og en separatistbevægelse i den Sydvestlige provins Casaman-ce, som Gambia næsten afskærer fra resten af Senegal, er den politiske situation i Senegal forholdsvis stabil.

Præsident Wade fra PDS, Senegals Demokratiske Parti, som vandt valget i 2000, leder en koalitionsregering, og der er indledt forhandlinger med oprørerne i Casamance om en fredsslutning. Valget af Wade efter 40 år med PSS, Senegals Socialistparti ved magten var resultatet af en udbredt utilfredshed med den tidligere regerings økonomisk politik.

Presset af USA, Frankrig, IMF og Verdensbanken havde den allerede i 1980'erne indført et økonomisk strukturtilpasningsprogram, som den brede befolkning mærkede som stigende priser på dagligvarer og manglende investeringer i sundheds- og skolevæsen. Økonomien blev yderligere forværret op gennem 1990erne fordi verdensmarkedspriserne på landets eksportprodukter faldt.

Afhængighed af bistand
Når de store lande og de internationale organisationer kan presse Senegal, er det fordi, landet er blandt verdens fattigste. 68,7% af senegals befolkning lever for mindre en 2 USD om dagen.

Senegal er dybt afhængig af udenlandsk bistand, og Frankrig, USA, EU, Japan og Verdensbanken er de største donorer. Trods fattigdommen er Senegal et af de rigeste lande i Vestafrika. Det er det næstmest industrialiserede efter Elfenbenskysten, men alligevel bidrager industrien kun med knap en tredjedel af BNP.

Landbrug og fiskeri bidrager med 20% og så er der, som i alle udviklingslande, en stor uformel sektor, som ikke regnes med i den officielle statistik. I Senegals tilfælde regner man med, at den bidrager med over 50% af BNP og beskæftiger 90% af arbejdsstyrken.

Økonomisk står Wades regering overfor kolossale udfordringer. Produktionen af jordnødder, som udgør en stor del af importindtægterne, har været faldende. Gentagne tørkeperioder har bidraget til ørkenspredningen, der dels har rod i Senegals geografiske placering i Sahel-området, men også i franskmændenes erstatning af de traditionelle fødevareafgrøder med eksportafgrøder, som netop jordnødder. Fiskeriet, som har overhalet jordnødderne som den største eksportvare, lider under gammelt udstyr og manglende investeringer.

NEPAD
Wade har lovet forbedringer og fremskridt, og også udenrigspolitisk har Wade lagt en mere aktiv linie end den tidligere regering. Han har sammen med bl.a. sydafrikas præsident Mbeke og Nigerias Obasanjo grundlagt organisationen New Partnership for Africa's Development, NEPAD som arbejder for at reducere fattigdommen og Afrikas marginalisering i verdensøkonomien, skabe bæredygtig vækst og udvikling samt styrke kvindernes stilling. Midlerne hertil skal bl.a. være god regeringsførelse og ansvarligt lederskab.

Links
NEPAD